Veiligheidsadviseur

Trainingen

Flyers

Verwante koppelingen

Gevaarlijke Stoffen Training & Advies B.V.

Seminar ADR 2019 inschrijving

Veranderingen in de voorschriften van het ADR, de IMDG-code en de IATA-Dangerous goods regulations komen er weer aan.

Daarom gaat Gevaarlijke Stoffen Training & Advies B.V. vanaf 22 oktober 2018 seminars organiseren over de wijzigingen in de ADR-voorschriften van 2019. Deze zullen op de bekende locatie van Aristo Zalen, Brennerbaan 150 te 3524 BN Utrecht plaats gaan vinden.

 

Data: 22 oktober; 19, 21, 26 en 29 november 2018

 

Daarbij zal ook, zo nodig, worden ingegaan op de wijzigingen in de andere voorschriften.

 

Ook zal worden ingegaan op de verplichte etikettering van verpakkingen op basis van de Verordening Classification, Labeling and Packaging (CLP).

 

Verder zal worden ingegaan op de meldingsplicht die in de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is opgenomen en de wijze waarop door de Inspectie Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daarmee wordt omgegaan.

 

Praktische problemen omtrent de ADR-jaarverslagen zullen ook aan de orde komen.

 

De seminars zullen wederom interactief worden gepresenteerd.

 

Ik verwijs u graag naar de bijlagen, waarvan de één het programma behelst en het ander een inschrijvingsformulier.

Er geldt tot 30 september 2018 een vroegboekkorting van 10%. (zie formulier)

 

Ik hoop u wederom te mogen ontmoeten op één van de seminardagen.

 

Er geldt een vroeg boek korting van 10% bij aanmelding voor 30 september 2018.

 

Aanmelden voor seminar 2018

 

 

 

Seminar ADR 2019

 

 

 

09:30 - 15:00

 

 

 

 

 Maandag 22 oktober 2018

 

 

 Maandag 19 november 2018

 

 

 Woensdag 21 november 2018

 

 

 Maandag 26 november 2018

 

 

 Donderdag 29 november 2018

 

 

 

  300,-

  Training:                            Tijden:                       Data in 2016:                                       Kosten (ex. BTW):

Home

Veiligheidsadviseur

Trainingen

Flyers

Verwante koppelingen