Volg de training bewustmakingstraining voor gevaarlijke stoffen (ADR/IMDG/IATA)

Met deze opleiding word je opgeleid volgens de wettelijke verplichtingen van het ADR/IMDG/IATA.

Offerte aanvragenContact

Doelstelling:

De training bewustwording gevaarlijke stoffen wegvervoer is de bewustmakingstraining die gebaseerd is op het hoofdstuk 1.3 van de ADR – voorschriften. In dit hoofdstuk is het volgende bepaald: “De personen die werkzaam zijn bij de betrokkenen in overeenstemming met hoofdstuk 1.4 en wier taken betrekking hebben op het vervoer van gevaarlijke goederen, moeten worden opgeleid, al naar gelang de eisen die het vervoer van gevaarlijke goederen aan hun verantwoordelijkheden en taken stelt. Werknemers moeten zijn opgeleid voordat zij verantwoordelijkheden op zich nemen en mogen uitsluitend onder rechtstreekse toezicht van een opgeleide persoon functies vervullen.”

Inhoud van de training:

  • Gevaarlijke stoffen, op grond van hun gevaarseigenschappen, herkennen en op een veilige wijze behandelen
  • De verpakking van gevaarlijke stoffen op de juiste wijze etiketteren
  • Zorg dragen voor een goede administratieve afhandeling
  • Juist handelen bij calamiteiten (brand, lekkage, ongevallen)

Trainingsmateriaal:

  • Deelnemers ontvangen tijdens de training een cursusboek, dat als naslagwerk meegenomen kan worden.

Duur van de training:

  • 1 dag

Toetsing:

  • De cursus wordt afgesloten met een toets waarbij een certificaat wordt gegeven voor deelname aan de awareness training.

Prijs:

  • € 300,00 per cursist

E-Learning

Bewustmakingstrainingen zijn nu ook te volgen via ons E-Learning platform, DG-Learning.eu