Externe veiligheidsadviseur inhuren

Op zoek naar een externe veiligheidsadviseur? GSTA is de specialist in het transport van gevaarlijke stoffen en beschikt over gecertificeerde veiligheidsadviseurs.

 

Offerte aanvragenContact

Wanneer een veiligheidsadviseur?

Iedere onderneming die gevaarlijke stoffen verzendt, vervoert, laadt, lost of op andere wijze betrokken is bij het vervoer, is verplicht om een veiligheidsadviseur ADR te hebben. Dit geldt voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), over binnenwater (ADN) en spoor (RID). Deze taak kan worden ingevuld door een externe veiligheidsadviseur.

Voordelen externe veiligheidsadviseur?

Het externe veiligheidsadviseurschap is een abonnement, dat wordt afgesloten voor een contractperiode van drie jaar, met een stilzwijgende verlenging van een eenzelfde periode. Ieder jaar van het lopende contract wordt door de externe veiligheidsadviseur een audit gehouden, waarin wordt gekeken naar de toepassing van de relevante voorschriften. Ook worden daarbij adviezen gegeven, als zaken effectiever dan wel kostenbesparender kunnen worden uitgevoerd. Van deze audit wordt een rapportage gemaakt, dat moet worden beschouwd als een intern document.

Taken veiligheidsadviseur/GSTA

GSTA geeft ondersteuning bij:

  • Het indelen van gevaarlijke stoffen in gevarenklassen en verpakkingsgroepen.
  • Juist toepassen van verpakkingsvoorschriften
  • Kenmerking en etikettering van verpakkingen en voertuigen.
  • Het opstellen van het ADR jaarverslag.
  • Opleidingen van betrokken medewerkers.
  • Toepassing van de vrijstellingsregelingen, zoals voor kleinverpakkingen, beperkte hoeveelheden en 1000-puntenregeling.
  • De verplichte melding naar ILT bij incidenten of voorvallen.
  • Het opstellen van laad- en los procedures.
  • De opmaak van het beveiligingsplan.

Waarom GSTA?

GSTA beschikt over kennis van alle vervoermodaliteiten, wegtransport (ADR), spoorvervoer (RID), binnenvaart (ADN), zeevaart (IMDG-code), luchtvaart (IATA-DGR). GSTA levert externe veiligheidsadviseurs en gevaarlijke stoffen opleidingen in 1! Wij zijn altijd bereikbaar voor al uw vragen! Wij doen een jaarlijkse audit waarvan een rapportage wordt gemaakt, dat moet worden beschouwd als een intern document.