Consult voor vervoer gevaarlijke stoffen

Krijg professioneel advies van de gecertificeerde veiligheidsadviseurs van GSTA.
Voorkom en verlaag de risico’s tijdens het transport van gevaarlijke stoffen.

 

Offerte aanvragenContact

Voordelen consult?

Wanneer u geen behoefte hebt aan een externe veiligheidsadviseur, maar wel iemand mee wilt laten kijken of er binnen uw organisatie aan de vigerende voorschriften wordt voldaan, dan is GSTA voor u de juiste partij.

Een gecertificeerde veiligheidsadviseur komt bij u aan het bedrijf een 0-meting doen, waarbij adviezen worden gegeven. Ook kunt op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen, over de weg, over zee en door de lucht, in dit onderzoek al uw vragen kwijt, waarop u zowel mondeling als schriftelijk een antwoord tegemoet ziet.

Een gecertificeerde veiligheidsadviseur komt bij u aan het bedrijf een nulmeting doen, waarbij adviezen worden gegeven over:


  • Het indelen van gevaarlijke stoffen in gevarenklassen en verpakkingsgroepen
  • Juist toepassen van verpakkingsvoorschriften.
  • Kenmerking en etikettering van verpakkingen en voertuigen
  • Toepassing van de vrijstellingsregelingen, zoals voor kleinverpakkingen, beperkte hoeveelheden en 1000-puntenregeling
  • De verplichte melding naar ILT bij incidenten of voorvallen
  • Het opstellen van laad- en los procedures

Waarom GSTA?

GSTA beschikt over kennis van alle vervoermodaliteiten, wegtransport (ADR), spoorvervoer (RID), binnenvaart (ADN), zeevaart (IMDG-code), luchtvaart (IATA-DGR). GSTA levert externe veiligheidsadviseurs en gevaarlijke stoffen opleidingen in 1! Wij zijn altijd bereikbaar voor al uw vragen! Wij doen een jaarlijkse audit waarvan een rapportage wordt gemaakt, dat moet worden beschouwd als een intern document.