Leer alles over het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee

Leer alles over het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. Beschik over de juiste kennis voorkom de gezondheidsrisico’s met het transport.

Offerte aanvragenContact

Doelstelling:

Om goed te kunnen omgaan met de zeevaartvoorschriften, betrekking hebbend op het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee, is een training op dit gebied onontbeerlijk. In de training leert de cursist te werken met de IMDG-code en deze voorschriften op een juiste wijze te interpreteren.

Inhoud van de training:

 • Wetgeving 
 • Classificatie 
 • Identificatie 
 • Verpakkingen 
 • Etikettering
 • Documentatie
 • Procedures voor verzending 
 • Segregatie
 • Veiligheid

Trainingsmateriaal:

 • Deelnemers moeten tijdens de opleiding beschikken over een eigen exemplaar van IMDG-code. GSTA kan zorgdragen voor de levering van deze boeken.

Duur van de training:

 • 5 dagen

Toetsing:

 • De cursus wordt afgesloten met een toets waarbij een certificaat wordt gegeven voor deelname aan de training. 

Prijs:

 • Vanaf € 540,00 per cursist