Regelgeving ADR en het transport van gevaarlijke stoffen over de weg

ADR is de afkorting van “Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”. Oftewel, vervoer gevaarlijke stoffen over de weg. ADR is wetgeving die op de UN model regulations is gebaseerd en geldt voor alle 52 landen die zijn aangesloten.

 

Offerte aanvragenContact

ADR-voorschriften 2023-2024 in PDF met bookmarks: