Haal je ADR Veiligheidsadviseurs certificaat

Met de cursus veiligheidsadviseur ADR leer je alles over het adviseren en rapporteren van regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Offerte aanvragenContact

Doelstelling:

Veiligheidsadviseurs moeten adviseren over de toepassing van de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook moeten zij kunnen rapporteren over ongevallen en jaarlijks een rapport opstellen over de algemene gang van zaken. De opleiding Veiligheidsadviseur is afgestemd op de Europese exameneisen. In deze training doorlopen wij de gehele ADR-handboeken en arceren wij de belangrijkste aandachtspunten zodat jij jouw examen bij het CBR kunt behalen!

Inhoud van de training:

 • Wetgeving (WVGS, BVGS, VLG)
 • Vrijstellingen
 • Classificatie
 • Identificatie
 • Verpakkingen
 • Tankvervoer
 • Kenmerking en etikettering
 • Documentatie
 • Procedures voor verzending
 • Nederlandse bepalingen

Trainingsmateriaal:

 • Deelnemers moeten tijdens de opleiding beschikken over een eigen exemplaar van het voorschrift VLG/ADR. GSTA kan zorgdragen voor de levering van deze boeken.
 • Deelnemers ontvangen tijdens de training een cursusboek.

Duur van de training:

 • 6 dagen

Toetsing:

 • Het examen wordt apart afgenomen door een examenbureau van het CBR.

Toetsing:

 • Vanaf € 1200,00 per cursist