Veiligheidsadviseur in het vervoer van gevaarlijke stoffen

Uw partner in de logistieke keten m.b.t. het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, over spoor, over zee en door de lucht.

Offerte aanvragenContact

GSTA levert opleidingen en adviezen aan huis!

In de praktijk is gebleken, dat cursisten klagen over moeilijk bereikbare plaatsen en reisafstanden. Ook files vormen daarbij een bron van ergernis, en dit alles is niet bevorderlijk voor de concentratie. GSTA komt tegemoet aan deze praktische bezwaren en geeft juist daarom trainingen op de door U gewenste locatie.
Uw voordeel: kostenbesparing en gemotiveerd personeel.

Wat doet GSTA nog meer, naast het geven van opleidingen?

Veiligheidsadviseur

GSTA adviseert ondernemingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen en maakt daarbij gebruik van gecertificeerde adviseurs.

Consultancy

Wanneer u geen behoefte hebt aan een externe veiligheidsadviseur, maar wel iemand wilt laten meekijken of er binnen uw organisatie aan de vigerende voorschriften wordt voldaan.

In Samenwerking Met

DG-Learning

Gevaarlijke stoffen online Bewustwordingstrainingen ADR / IMDG / IATA

JD Knowledge

DGPlus 2.0 is de markt leidende web applicatie op het gebied van gevaarlijke stoffen.

InterCheM

Afvalinzameling, -verwerking, -recycling en productie van chemische stoffen.

ISEMI

ISEMI is dé specialist in coaching en training die jou helpt om persoonlijk en professioneel te kunnen groeien.

Bekijk onze studiegids!

In de studiegids vindt u informatie over de trainingen die door GSTA worden gegeven. Gecombineerde trainingen staan niet als standaard in de gids, maar behoren wel tot de mogelijkheden. GSTA wil u hiervan graag op de hoogte brengen.