De wettelijke vereiste training voor gevaarlijke stoffen in de lucht

Leer alles over het vervoer van gevaarlijke stoffen via de lucht. Haal een erkend IATA certificaat met de wettelijk vereiste ICAO-TI / IATA-DGR training.

Offerte aanvragenContact

Doelstelling:

In deze cursus wordt de deelnemer het gebruik geleerd van de “IATA Dangerous Goods Regulations”. Dit is het handboek van de luchtvaartmaatschappijen, dat is gebaseerd op ICAO – TI (Technical Instructions).

Inhoud van de training:

 • Toepassingsgebied
 • Definitie van gevaarlijke stoffen
 • Beperkingen
 • Indeling in gevarenklassen
 • Identificatie
 • Verpakkingsvoorschriften
 • Verpakkingsspecificaties en testeisen
 • Kenmerking en etikettering
 • Documenten
 • Behandeling

Trainingsmateriaal:

 • Deelnemers moeten in het bezit zijn van de meest recente uitgave van de IATA-DGR. GSTA kan zorgdragen voor de levering van deze boeken.
 • Deelnemers ontvangen tijdens de training een cursusboek.

Duur van de training:

 • 1 dag voor de ervaren gebruiker
 • 2 dagen voor de minder ervaren gebruiker
 • 4 dagen voor beginner

Toetsing:

 • Deze cursus wordt afgesloten met een tweeënhalf uur durend examen dat volgens de normen van de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is opgesteld. Voor het behalen van het certificaat moet het resultaat van de afgelegde toets tenminste 70% zijn. Dit certificaat blijft 2 jaar geldig.

Prijs:

 • Vanaf € 300,00 per cursist