Afspraak maken met GSTA Nederland

Hieronder is het mogelijk, binnen een bereik van 90 dagen, een afspraak te maken met GSTA voor een audit, training of consultancy. De afspraak moet eerst worden bevestigd voordat deze bindend kan worden gemaakt. Het verzoek wordt binnen 24 uur beantwoord.

Audit

Klanten met een lopend extern veiligheidsadviseur contract met GSTA, kunnen eens per jaar een audit inplannen. Dit is inbegrepen in het contract. Audits kunnen 24 uur van te voren worden aangevraagd.

Duur dagdeel: 2 – 4 uur (om die reden hebben wij een gemiddelde genomen van 3 uur)

 

De wetgeving op het gebied van het vervoer- en de opslag van gevaarlijke stoffen is zodanig gecompliceerd, dat bedrijven die hiermee te maken hebben, graag gebruik maken van externe adviseurs. Dit zijn veiligheidsadviseurs die gecertificeerd moeten zijn en dat moeten kunnen aantonen.

GSTA biedt, naast het geven van trainingen, contracten aan voor de functie van extern veiligheidsadviseur voor de vervoermodaliteiten Weg-, Water-, Spoor- en Luchtvervoer. Het hebben van een interne- of externe veiligheidsadviseur is als verplichting opgenomen in eerdergenoemde wetgevingen, het ADR, het ADNR en het RID.

Veel bedrijven hebben naast een interne veiligheidsadviseur ook een externe veiligheidsadviseur, welke laatste als vraagbaak dient voor de interne veiligheidsadviseur. Eens per jaar bezoekt de externe veiligheidsadviseur van GSTA de klant, voor het houden van een bedrijfsaudit. Van deze audit wordt een schriftelijke rapportage gemaakt, die met de bedrijfsleiding c.q. de interne veiligheidsadviseur wordt doorgesproken en ter beschikking wordt gesteld.

Ook moet de veiligheidsadviseur eens per jaar een jaarrapportage maken, die door de overheid ter inzage kan worden verlangd. Deze rapportage moet wettelijk gezien tenminste 5 jaar in de bedrijfsadministratie worden bewaard. GSTA verzorgt dergelijke jaarrapportages. Wanneer de jaarrapportage wordt geschreven door de interne veiligheidsadviseur, dan wordt deze -indien gewenst- begeleid door de externe veiligheidsadviseur van GSTA.

Contractueel wordt een extern veiligheidsadviseurschap vastgelegd. In het contract zijn tevens kopieën opgenomen van de certificaten van de veiligheidsadviseur van GSTA, zodat bij inspectie van overheidswege direct aangetoond kan worden, dat de externe veiligheidsadviseur bevoegd is zijn taak als zodanig uit te voeren.

Consultancy

Duur: 2 uur + tot maximaal met 5 uur uit te breiden.

Prijs: € 115,- per uur

Wanneer u geen behoefte hebt aan een externe veiligheidsadviseur, maar wel iemand mee wilt laten kijken of er binnen uw organisatie aan de vigerende voorschriften wordt voldaan, dan is GSTA voor u de juiste partij.

Bewustwordingstraining

ADR / IMDG / IATA

Bewustwordingstrainingen kunnen 3 dagen van te voren worden aangevraagd. Tijdens het invullen van uw gegevens na het kiezen van een datum en tijdstip, kunt u een keuze maken welke bewustwordingstraining moet worden gegeven. Kies één van de combinaties en schat het aantal cursisten in.

0 – meting

Een gecertificeerde veiligheidsadviseur komt bij u aan het bedrijf een 0-meting doen, waarbij adviezen worden gegeven. Ook kunt op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen, over de weg, over zee en door de lucht, in dit onderzoek al uw vragen kwijt, waarop u zowel mondeling als schriftelijk een antwoord tegemoet ziet.

Hiernaast is het mogelijk, binnen een bereik van 90 dagen, een afspraak te maken met GSTA voor een audit, training of consultancy. De afspraak moet eerst worden bevestigd voordat deze bindend kan worden gemaakt. Het verzoek wordt binnen 24 uur beantwoord.